Explosieve groei gebruik WiFi buitenshuis in Nederland

bron: Telecompaper

Steeds meer Nederlanders maken ook buitenshuis gebruik van al dan niet betaalde toegang tot internet via WiFi. 63 procent gebruikt buitenshuis gratis WiFi met een wachtwoord (bijvoorbeeld bij vrienden of familie), terwijl vier op de tien Nederlanders het afgelopen half jaar wel eens gebruik heeft gemaakt van toegang tot internet via een niet met wachtwoord beschermde WiFi-hotspot. Dat blijkt uit cijfers van het Telecompaper Consumer Panel.

Er heeft een explosieve groei plaatsgevonden van het aantal Nederlanders dat buitenhuis gebruik maakt van gratis WiFi met een wachtwoord (zoals bij vrienden of familie, in horecagelegenheden). Tussen mei 2011 en februari 2016 is er sprake van een verdrievoudiging, van 21 naar 63 procent van de Nederlanders die het afgelopen jaar op deze wijze wel eens online gingen.

Het aantal Nederlanders dat zonder een wachtwoord het voorafgaande half jaar wel eens gebruik heeft gemaakt van gratis WiFi, stijgt eveneens. Tussen mei 2011 en februari 2016 is er sprake van bijna een verdubbeling, van 22 naar 41 procent.  Toegang tot gratis WiFi zonder wachtwoord is vooral te vinden in openbare gelegenheden, in het OV en in een toenemend aantal stadscentra.

9 procent gebruikt WiFi via eigen provider

Verder is er procentueel een vrij sterke groei van het aantal mensen dat met behulp van een wachtwoord gebruik maakt van een WiFi-hotspot van hun provider (zoals van KPN en Ziggo). Tussen mei 2011 en februari 2016 ging dit percentage van 2 naar 9 procent. De afgelopen twee jaar is dit vrij stabiel gebleven.

Logischerwijze is het aantal Nederlanders dat de afgelopen jaren alleen maar thuis via WiFi online ging, navenant gedaald. In mei 2011 ging het hier nog om een meerderheid van 58 procent, in februari 2016 was dat nog slechts 18 procent.

65-plussers gebruiken vaker alleen WiFi thuis

Per leeftijd bekeken valt op dat 28 procent van de 65-plussers enkel gebruik maakt van WiFi binnenshuis. Ouderen maken ook minder vaak dan gemiddeld gebruik van gratis WiFi zonder (35% versus 41% totaal) en met wachtwoord (54% versus 63% totaal). Jongere leeftijdsgroepen maken vaker gebruik van gratis WiFi zonder wachtwoord. Bij 12-19 jarigen is dat bijvoorbeeld 45 procent tegen 41 procent gemiddeld.

Voor meer achtergrondinformatie, inzichten en begeleidende grafieken kunt u het bijbehorende achtergrondartikel lezen: 63% Nederlanders gebruikt gratis WiFi via wachtwoord.