Unlimited bundels veroorzaken (nog) geen aardverschuiving in NL mobiele landschap

Bron: Telecompaper, Chiel Boerrigter

Sinds begin dit jaar biedt T-Mobile een Unlimited bundel aan voor EUR 35,- waarmee de abonnee in principe onbeperkt kan bellen, sms’en en internetten in Nederland en de EU. Vanaf mei volgde Tele2 met een soortgelijke Unlimited bundel, maar dan voor EUR 25,-. In een markt waar differentiatie steeds lastiger is en waar de netwerken qua performance weinig voor elkaar onder doen, is dit de facto een bovengrens in de markt. Welke effecten van deze introducties zien we tot dusver?

Op basis van het nog te publiceren Postpaid Insights rapport zien we onderstaande ontwikkeling. Een analyse aan de hand van een viertal vragen.

1. Wat is het aandeel van Unlimited onder klanten van T-Mobile en Tele2?

Het aandeel klanten met een Unlimited bundel is bij beide aanbieders nog gering. Slechts 1 op de 20 postpaid klanten van T-Mobile heeft nu een Unlimited bundel. Bij Tele2 ligt dit percentage een fractie hoger. Hierbij moet opgemerkt worden dat in beide gevallen de Unlimited bundels pas dit jaar zijn geïntroduceerd. Veel klanten hebben vaak nog een contract voor één of twee jaar en pas na deze periode kunnen zij overstappen.

Wel zien we in de hele postpaidmarkt een verschuiving naar steeds grotere bundels. Twee jaar geleden had bijna 50 procent van alle postpaidklanten met een databundel een bundel van 500 MB of minder. Bijna driekwart van de consumenten had destijds een bundel van maximaal 1.000 MB. Inmiddels heeft nog maar een kwart van de postpaid klanten een bundel tot 500 MB en heeft bijna de helft een bundel van meer dan 1.000 MB. Een kwart van de Nederlanders met een databundel heeft inmiddels een bundel van meer dan 4.000 MB.

2. Zijn de bestedingen per klant toegenomen?

De bestedingen van T-Mobile postpaid klanten zijn licht gestegen in het afgelopen jaar, van gemiddeld 29 euro per maand naar ruim 30 euro per maand. Hier zitten echter ook kosten in voor de mobiele telefoon. Wanneer we enkel kijken naar bestedingen van SIM Only klanten, dan zien we deze stijgen van 17,50 naar ongeveer 19 euro per maand. Bij SIM Only klanten van Tele2 is tot het derde kwartaal eveneens een stijging te zien, van minder dan 15 euro per maand naar ruim 17 euro. Hiermee evenaart Tele2 het gemiddelde in de SIM-Only markt.

3. Hebben T-Mobile en Tele2 extra klanten gewonnen? Of zijn het vooral hun eigen klanten die zijn overgestapt naar de Unlimited bundels?

Het marktaandeel van T-Mobile in de postpaidmarkt is relatief stabiel en ligt rond 20 procent. Het marktaandeel van Tele2 is licht gestegen afgelopen jaar van 7 naar 8 procent. Beide providers zijn vooral populairder geworden onder Generatie Z (12-19) en Young Millennials (20-24). Van de klanten op hun Unlimited bundels was ruwweg de helft al klant.

4. Zijn er andere effecten die een rol spelen?

Er spelen dit jaar diverse andere zaken een rol die van invloed zijn op de mogelijkheid tot differentiatie en daarmee de marktaandelen, bestedingen en ontwikkeling van de databundels. We noemen er enkele:

  • Zero rating: T-Mobile voert vooralsnog als enige provider het zero-rating beleid bij muziekdiensten waar zij een contract mee hebben.
  • Wet Financieel Toezicht: verschuiving van HS naar SO markt. Door nieuwe regelgeving vanaf mei dit jaar geldt een BKR registratie bij kredietverstrekking op toestellen bij bedragen boven EUR 250,-. Dit heeft verschillende gevolgen maar het duidelijkste is dit zichtbaar bij de HS omzet van de verschillende providers. Deze is flink ingezakt. Bij Tele2 zelfs meer dan 40 procent.
  • Roam Like At Home: providers mogen geen extra kosten rekenen voor gebruik in de EU, waardoor differentiëren met buitenlandbundels lastiger is geworden.
  • Extra data bij verlengen of 4P. Bij een aantal providers krijgt de abonnee dubbele data bij verlengen van het abonnement of bij het afnemen van Thuis en Mobiel (KPN Compleet, Telfort CombiVoordeel, VodafoneZiggo)

Wordt vervolgd

De Unlimited bundels hebben nog niet voor een aardverschuiving in het Nederlandse mobiele landschap gezorgd. Ook omdat een deel van de klanten nog vastzit in zijn of haar contract. Wel is er een duidelijke trend waarneembaar naar flink grotere databundels de laatste twee jaar. Zestig% van de twintigers heeft inmiddels een databundel van meer dan 2.000 MB. Er is een kleine toename in de bestedingen zichtbaar onder SIM-Only klanten van T-Mobile en Tele2. We zullen deze ontwikkelingen over een half jaar, als de eenjarige abonnementen die nog liepen – ten tijde van de introducties van de Unlimited bundels – verlopen zijn, nogmaals onder de loep nemen.

Dit artikel is een opinie van Telecompaper.