Het mysterie van de verdwenen telefoonwinkel

Van: Locatus.com, Peter Nieland

Enkele weken geleden werd ik gebeld door een oplettende journalist. Hij had het idee dat de telefoonwinkel aan het verdwijnen is: met andere woorden, dat het aantal telefoonwinkels sterk afneemt. Maar om dat echt goed te weten belde hij natuurlijk met Locatus. Mijn eerste indruk (op onderbuikgevoel) was dat het wel eens zou kunnen kloppen. Na een nadere analyse bleek dit toch anders te liggen. Maar waar komt dat gevoel dan toch vandaan?

Het aantal winkels door de jaren heen

Om te toetsen of de gedachte over minder telefoonwinkels klopt heb ik het aantal verkooppunten per jaar op een rij gezet.

In de grafiek zien we dat het aantal winkels in 2017 krap 5% gedaald is, maar dat het huidige aantal winkels vergelijkbaar is met begin 2013. Dus deze cijfers onderschrijven het gevoel van sterke daling niet. Hoe kan het dan dat we toch deze indruk hebben.

Minder zichtbaarheid van de winkels

Als we kijken naar de zichtbaarheid van telecom winkels vallen een aantal zaken op. De meeste consumenten lopen op de A1- en A2 locaties binnen een winkelgebied. Daar zien we wel degelijk een verschuiving. In 2010 waren er 570 telecomwinkels aanwezig in deze drukstbezochte gebieden. In 2017 zijn dat er nog maar 435. Dat is bijna 25% minder.

Daarnaast wordt de zichtbaarheid beïnvloed door de aanwezigheid van formules. Ook daar zien we een verschuiving. In 2010 behoorde 70% van de telecomwinkels tot een formule, terwijl dit in 2017 is gedaald naar 56%. We komen dus minder bekende beeldmerken tegen op straat en de onbekende zelfstandige telecomwinkels vallen ons veel minder op.

We zien de volgende verschuiving:

Keten Aantal 2010 Aantal 2017
PHONE HOUSE 188 91
BELCOMPANY 174  –
TELFORTELECOM 152
VODAFONE 88 199
T-MOBILE 81 120
KPN 89 104

Amsterdam Centrum als voorbeeld

Als we vervolgens naar ons grootste en bekendste winkelgebied kijken (Amsterdam Centrum), zien we een spectaculaire daling. In 2010 kon men nog naar 22 telecomwinkels in het centrum van Amsterdam en in 2017 zijn er daar nog maar 12 winkels van over. Een daling van 45% in het drukstbezochte deel van de stad, waardoor ‘we’ dus denken dat er minder telecomwinkels zijn.

Maar als we naar de gehele gemeente Amsterdam kijken, zien we dat die daling veel beperkter is: van 112 winkels in 2010 naar 100 in 2017, een daling van 11%.

Conclusie

Het gevoel klopt dus niet: de telefoonwinkels verdwijnen nog niet uit het winkellandschap. Maar er vinden wel verschuivingen plaats. Van toplocaties naar aanloopstraten, van ketens naar zelfstandigen en van verkoopwinkels naar reparatiewinkels. Dit als reactie op het koopgedrag van de consument: steeds minder vergelijkend koopgedrag bij meerdere telecomwinkels en vaker doelgericht op zoek naar dienstverlening.